Grb družine Toplak Marte in Simona iz Juršinc v Slovenskih goricah
 

Moj dom

Turistična kmetija Toplak

Turistična kmetija Moj Dom Toplak v Slovenskih goricah
 
   
 

 

Turizem na kmetiji
Vinarstvo
Trsničarstvo
Sobe kraljic jeseni

Telefon : 02 / 758 00 51

Dobrodošli pri nas ... na turistični kmetiji v Slovenskih goricah...

Slovenski jezik hrvatski deutsch deutsch  

Vzgoja trsnih cepljenk ...

 
... vzgajamo kvalitetne sadike trsnih cepljenk, ki zagotavljajo vinogradnikom uspeh pri pridelavi najboljših vin. Pri pridelavi sadik uporabljamo le kvaliteten material. Cepiče delno pridobivamo iz slovenskih selekcijskih središč, delno pa iz tujine. Cepimo samo na deklarirano brezvirusni material lastne pridelave ter iz uvoza. Posebej posvečamo vso potrebno pozornost zdravstvenemu stanju in sortni čistosti. Zagotovljeno je ustrezno strokovno spremljanje in nadzor , pa tudi kontrola sortne čistosti in izbora sadik za prodajo. ...
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Turizem na kmetiji, sobe, pogostitve, vinogradništvo, vinarstvo, trsničartsvo