Grb družine Toplak Marte in Simona iz Juršinc v Slovenskih goricah
 

Moj dom

Turistična kmetija Toplak

Turistična kmetija Moj Dom Toplak v Slovenskih goricah
 
   
 

 

Turizem na kmetiji
Vinarstvo
Trsničarstvo
Sobe kraljic jeseni

Telefon : 02 / 758 00 51

Dobrodošli pri nas ... na turistični kmetiji v Slovenskih goricah...

Slovenski jezik hrvatski deutsch deutsch  

P r i r e d i t v e . . .

 
- Ogledi kmetije, kleti, trsničarske proizvodnje, hlevov, stalne kulinarične razstave...
 
- Kuharski tečaj "Jedi naših babic "
 
- Tematski večeri ...
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Turizem na kmetiji, sobe, pogostitve, vinogradništvo, vinarstvo, trsničartsvo